Straatvrees

Wat is straatvrees?

Straatvrees wordt ook wel agorafobie of pleinvrees genoemd. Iemand met straatvrees is bang voor plaatsen waar hij niet gemakkelijk weg kan komen en vreest geen hulp te krijgen als hem plotseling iets overkomt. Iemand met straatvrees voelt zich op straat of in grote drukke ruimtes weerloos, doodsbang en kan dan door paniek worden overvallen.

WAAR KOMT HET DOOR?

Fobieën worden net als andere angststoornissen veroorzaakt door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

BIOLOGISCHE FACTOREN

In de ene familie komen angststoornissen meer voor dan in de andere. Erfelijkheid speelt daarin een rol, maar ook de opvoeding.

SOCIALE FACTOREN

Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis. Dat kan zowel een negatieve gebeurtenis zijn (ziekte, sterfgeval, scheiding, verhuizing, ontslag) als een positieve gebeurtenis (geboorte kind, promotie). Sociaal isolement, onbegrip in de naaste omgeving, chronische overbelasting en chronische lichamelijke klachten/aandoeningen houden een angststoornis daarnaast in stand.

PSYCHISCHE FACTOREN

Een angststoornis komt vaker voor bij mensen die slecht voor zich zichzelf opkomen, hun gevoelens moeilijk uiten en probleemsituaties/conflicten uit de weg gaan.

Tips

TIPS VOOR JEZELF:

  • Probeer een eerlijk beeld te krijgen van je angst en de invloed die deze op je leven heeft.
  • Praat over uw angsten met mensen in je omgeving.
  • Breng voor jezelf de verschijnselen van beginnende paniek of angstgevoelens in kaart.
  • Geef zo min mogelijk toe aan de angst. Ga angstaanjagende situaties als het even kan niet uit de weg.
  • Wees voorbereid op de lichamelijke verschijnselen die je kunt verwachten in situaties die je beangstigen. Wanneer je de confrontatie aangaat, zul je merken dat de onrust, het trillen en zweten na een tijdje verminderen. 

TIPS VOOR DE OMGEVING:

  • Erken de enorme angst en de neiging tot het verrichten van dwanghandelingen van de ander, ook al lijken die overdreven of niet reëel. Probeer de angstgevoelens niet weg te praten.
  • Blijf de ander steeds stimuleren zelf dingen te doen en de angstige situaties tegemoet te treden, maar dwing niet.
  • Stimuleer hem of haar professionele hulp of ondersteuning te zoeken.
  • Zoek meer informatie over dwangstoornissen, in de boekhandel, de bibliotheek of op internet.
  • Zoek zelf steun als het je te veel wordt.

BEHANDELING

Lees verder over de behandeling die PuntP biedt.