Missie en visie

Onze Visie

PuntP laat zich kenmerken door een uitgesproken behandelvisie die heeft geleid tot evidente keuzes bij de inrichting van elke behandeling én elke behandelsessie.

Deze behandelvisie is transdiagnostisch van aard: niet de stoornis maar de gezondheid van de cliënt staat centraal. PuntP ziet de cliënt van meet af aan in een zelfregisserende rol en gelooft in het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden naast het reduceren van klachten.

Behandeling volgt de weg van demoralisatie naar remoralisatie. De driver voor remoralisatie is het formuleren én het nastreven van betekenisvolle doelen. Deze doelen zijn positief en gedragsmatig geformuleerd, toetsbaar en meetbaar en richtinggevend voor de therapie. Deze doelen zijn herstel- en waardegericht. PuntP noemt dit gezondheidsdoelen.

PuntP ziet het nastreven van herstel en waardegerichte doelen als een generieke vorm van coping die het fundament vormt van elke therapie én van elke sessie in de therapie. De cliënt is hierin expert. De cliënt bepaalt telkens de eerstvolgende actie afgeleid van zijn betekenisvolle doel(en). De cliënt krijgt de informatie die hij hiervoor nodig heeft. Met behulp van vragenlijst, doelenlijst en mondelinge feedback van de behandelaar stuurt de cliënt mee in de behandeling.

Tot slot ziet PuntP de eindigheid van behandeling als een interventie. Het kunnen afsluiten van een behandeltraject is niet alleen afhankelijk van het verminderen van klachten maar ook van het versterken van de mate waarin cliënten hun leven weer vorm kunnen geven en daarbij soms de aanwezigheid van hun klachten kunnen accepteren.

Onze missie

PuntP wil met haar gezondheidsgerichte benadering niet zozeer de beperkingen maar de mogelijkheden centraal stellen. PuntP gelooft in een herstelgerichte benadering waarin meer mensen mét psychische klachten in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Behandeling en reïntegratie zoeken elkaar meer op. Door deze veranderde kijk op ziekte en gezondheid blijft de gezondheidszorg toegankelijk voor de meest kwetsbare mensen.