Rechten en plichten

Rechten en plichten rondom je behandeling

Als cliënt van de gezondheidszorg heb je bepaalde rechten en plichten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet omvat de algemene patiëntenrechten.

De belangrijkste informatie lees je in de brochure Rechten en Plichten (PDF).

Hierin vind je ook informatie over: