Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon, fvp, is voor naasten van mensen met psychiatrische aandoeningen, die in behandeling zijn bij Arkin en haar specialismen. De fvp biedt ondersteuning aan naasten van mensen:

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel;
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid;
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Naasten van de patiënten die behandeld zijn op vrijwillige basis kunnen bellen voor advies en telefonisch consult.

De fvp kan helpen als je vragen heeft over de zorg van je partner, kind, ouder, andere familielid, vriend of buur. Daarnaast kun je hier terecht als je even niet meer weet waar je moet zijn of als je een probleem of klacht heeft met de hulpverlener of behandelaar.

De fvp is onafhankelijk en is dus niet werkzaam bij Arkin. De fvp is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is aan privacyregels gebonden. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarvoor kan ik terecht bij de familievertrouwenspersoon?

Je kunt bij de fvp terecht als je:

 • Sociaaljuridische vragen heeft over behandeling van je naaste, je rechten als familie of rechten van de patiënt. Ofwel vragen over mentorschap, bewindvoering, indicaties en andere sociale zaken;
 • Vragen hebt over de opname van de patiënt, de rechten van de patiënt en jouw rechten als naaste te beantwoorden;
 • Je ontevredenheid bekend wilt maken bij de hulpverlening of een klacht wilt indienen over de behandeling van de patiënt of bejegening van jezelf;
 • Behoefte heeft aan het luisterend oor of ondersteuning;

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt met jou mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

 • Samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor bespreekt;
 • Bemiddelt als je een conflict hebt met de behandelaar of instelling;
 • Ondersteunt in het contact met behandelaar;
 • Bijstaat bij het indienen van een klacht;
 • Biedt een kortdurende ondersteuning en indien nodig verwijst je verder door.

Contactgegevens fvp

Je bereikt de familievertrouwenspersoon via O.Khaiboulov@familievertrouwenspersonen.nl of  06 110 531 78.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je op de site www.lsfvp.nl of bel de helpdesk 0900 333 2222 (€0,10 p/m)

 stuur e-mail

Werkdagen: ma, di, do, vr.