Familievertrouwenspersoon

Speciaal voor naasten van mensen met psychiatrische aandoeningen die in behandeling zijn binnen Arkin is er een familievertrouwenspersoon.
De familievertrouwenspersoon kan je helpen als je vragen hebt over bijvoorbeeld de zorg van je partner, kind, ouder, ander familielid, vriend of buur. Ook kun je bij de familievertrouwenspersoon terecht als je een probleem of klacht hebt met/over de hulpverlener of behandelaar, of een klankbord zoekt.

Voor wie is de familievertrouwenspersoon er?

De familievertrouwenspersoon biedt ondersteuning aan naasten van mensen:

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven
 • die behandeld worden op vrijwillige basis

De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en dus niet werkzaam bij Arkin. De familievertrouwenspersoon is, net als alle andere familievertrouwenspersonen in Nederland, aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Hij/zij is aan privacyregels gebonden en jouw gegevens worden niet met anderen gedeeld.
Alles wat je aan de familievertrouwenspersoon vertelt, is vertrouwelijk en heeft geen invloed op jouw relatie met je dierbare en de behandelaren.

Waarvoor kan ik terecht bij de familievertrouwenspersoon?

Je kunt bij de familievertrouwenspersoon terecht als je:

 • sociaaljuridische vragen hebt over je rechten als naaste of over de rechten van de patiënt. Ook kun je vragen stellen over mentorschap, bewindvoering, indicaties en andere sociale zaken
 • vragen hebt over de opname en behandeling van de patiënt
 • ontevreden bent, bijvoorbeeld over hoe er met jou als naaste wordt omgegaan
 • een klacht wil indienen over bijvoorbeeld de behandeling van de patiënt
 • behoefte hebt aan een klankbord, ondersteuning of advies

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt met je mee en geeft advies. Ook kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen tussen jou en de hulpverlening, en als het nodig is, helpen bij een klachtenprocedure.
Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

 • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor bespreekt
 • bemiddelt als jij een conflict hebt met de behandelaar of instelling
 • ondersteunt in het contact met behandelaar
 • bijstaat bij het indienen van een klacht

Hoe kom ik in contact met de familievertrouwenspersoon?
Je kunt de familievertrouwenspersoon bereiken door te bellen naar het algemene nummer van de stichting: 0900-3332222 (€ 0,10 p/m). Of kijk op www.familievertrouwenspersonen.nl/contact.

Ook voor meer informatie kun je het algemene nummer bellen of de website bezoeken: www.familievertrouwenspersonen.nl.