Behandeling voor studenten

Studentgerelateerde problematiek

Studenten ondergaan in korte tijd veel veranderingen: ze moeten nieuwe vrienden maken, starten nieuwe relaties, gaan op zichzelf wonen waardoor de afstand tot ouders groter wordt, moeten hun eigen financiën beheren, moeten de verleidingen van drank en drugs weerstaan, staan onder een forse studiedruk en zijn vaak zoekende binnen de vele mogelijkheden die hun studietraject hun biedt. Problemen met motivatie, concentratie, uitstelgedrag, faalangst, studieachterstand en afstudeerproblemen kunnen mede oorzaak of gevolg zijn van depressieve –of angststoornissen.

Bij jongens is er vooral studie-vermijdend gedrag. Ze willen wel studeren, maar het komt niet tot uitvoering door verleidingen als blowen, gamen, studieverenigingen of werken. Meisjes zijn vaak overijverig en te toegewijd. Dit kan leiden tot klachten zoals paniekaanvallen of slapeloosheid. In beide gevallen verzanden de studenten, vertonen zij uitstelgedrag of worden ze verlamd door faalangst en komen ze uiteindelijk tot niets meer.

Behandeling specifiek voor studenten

PuntP en Bureau Studentpsychologen van de Universiteit van Amsterdam werken sinds jaar en dag intensief samen. De studentpsychologen dragen de behandeling over aan PuntP als er meer specialistische expertise nodig is om studenten weer op de rails te krijgen. Meerdere behandelaren van PuntP werken op locatie van Bureau Studentpsychologen om daar individuele- en groepsbehandelingen aan te bieden in de specialistische GGZ. Studenten worden op de locatie van de universiteit gezien waardoor de drempel laag is om specialistische zorg te ontvangen.

Individuele en groepstherapie

Binnen de individuele therapieën is er extra aandacht voor bovengenoemde studentspecifieke problemen. Naast de individuele therapieën is de studiemotivatiegroep opgericht om studenten te behandelen die een studieachterstand hebben opgelopen door (studie)vermijdingsgedrag. In deze groep worden denk- en gedragsstrategieën besproken die studenten verhinderen om tot studeren te komen. Door de groepsbenadering zijn er meer mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen, elkaar te motiveren om in actie te komen, en manieren te ontwikkelen om je eigen valkuilen te omzeilen. Daarnaast is er de losmakingsgroep waarin studenten leren hoe ze om moeten gaan met de tegenstrijdige verwachtingen van hun ouders als ze zelfstandiger gaan leven. Vaak ontstaan gevoelens van schuld, falen en boosheid tussen ouders en kinderen als ouders moeite hebben om hun kinderen vertrouwen mee te geven in de fase van verzelfstandiging. Dit kan zorgen voor veel verwarring en psychische klachten die vervolgens ook het studiegedrag behoorlijk beïnvloeden.

De groepsbehandelingen bestaan uit 15 bijeenkomsten met een frequentie van een keer per week. De groepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers.

Aanmelden en contact

Iedere student kan bij PuntP terecht voor specialistische zorg. Studenten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij PuntP. Een verwijsbrief van de huisarts is nodig voor de vergoeding van de zorgverzekeraar. Voor vragen kun je mailen naar aanmelden@puntp.nl. Aanmelden kan ook telefonisch via 020 590 44 44.