Betrokken bij de behandeling

We vragen onze cliënten altijd uitdrukkelijk om hun partner, familielid of vriend(in)  te betrekken bij (een deel van) hun behandeling.  De naaste kan van grote betekenis zijn in het herstel van de cliënt.

Soms wil een cliënt juist niet dat familie of vrienden op de hoogte zijn van de behandeling en de voortgang daarvan. Voor onze behandelaar is dat dan onderwerp van gesprek. De privacy van de cliënt wordt altijd gerespecteerd.

Wel heb je als familie of naaste altijd recht op algemene informatie over onze werkwijze en behandelingen. Je kunt daarvoor contact opnemen met de behandelaar van je naaste of familielid.