Naasten

De ziekte van een familielid, goede vriend of buurman kan een enorme invloed hebben op ieders leven. PuntP helpt graag om daar goed mee om te kunnen gaan. Familie, vrienden en andere naasten zijn immers blijvend, de hulpverlening is vaak tijdelijk. We investeren in een hechte samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar. Wanneer cliënten geen netwerk meer hebben, werken we aan het herstel daarvan.

Informeren, betrekken en ondersteunen van naasten

PuntP betrekt en informeert naasten. Waar nodig bieden we individueel advies, ondersteuning of behandeling.