Van Aanmelding tot Intake

Hoe meld je je aan bij PuntP?

Als je een behandeling wilt voor je psychische klachten bij PuntP is het belangrijk dat je een verwijsbrief hebt van je huisarts. Zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet door je zorgverzekeraar vergoed. Je huisarts kan je doorverwijzen naar PuntP. De verwijsbrief wordt eerst gestuurd naar de afdeling Centrale Aanmelding. Zij nemen telefonisch contact met je op zodra de verwijsbrief ontvangen is. Vervolgens krijg je een afspraak voor een intakegesprek bij PuntP. Mocht je telefonisch niet bereikbaar zijn, dan ontvang je een brief met de vraag of je contact met ons wilt opnemen.

Heb je al een verwijsbrief, dan kun je jezelf aanmelden via deze website. Je kunt voor de aanmelding of voor andere vragen ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Centrale Aanmelding op telefoonnummer 088-5051221 of 020-5904444.

Ben je een verwijzer en wil je een cliënt aanmelden? Bel dan naar 020 590 55 55 of 088 505 12 02.

Warm welkom

Als de verwijzing bij ons binnen is gekomen, heten we je graag Warm Welkom. Je ontvangt daarom een e-mail met daarin een uitnodiging voor onze digitale omgeving die Warm Welkom heet. Hier vind je informatie over:

  • Jouw route binnen Arkin, met informatie over je verwijzing, eventuele wachttijden en het intakegesprek.
  • Wat je hier al kunt doen om te werken aan je herstel. Je kunt meteen beginnen.
  • De kosten en vergoedingen van jouw behandeling.
  • Waar je terecht kunt met vragen.

Mocht je geen mail van ons krijgen over dit digitale platform, dan kun je bellen naar 088-505 1221 (Centrale Aanmelding Arkin). Wij zorgen ervoor dat je dan alsnog gebruik kunt maken van ons Warm Welkom.

Vragenlijst en Doelenlijst

Je krijgt voorafgaand aan het eerste intakegesprek een vragenlijst en een doelenlijst per mail gestuurd. Het is de bedoeling dat je deze thuis alvast invult.

De uitkomst van de vragenlijst wordt bij de intake kort besproken. We noemen dit een eerste meting die aangeeft hoezeer je leven door je klachten wordt beïnvloed. Verderop in de behandeling krijg je deze vragenlijst vaker toegestuurd. Bij de evaluatie en de afsluiting van de behandeling zal je behandelaar de uitkomsten met elkaar vergelijken. Dit geeft informatie over het effect van de behandeling. Als je geen computer hebt, kunt je de vragenlijst bij PuntP invullen.

De Doelenlijst gaat over Gezondheidsdoelen die bij PuntP in de behandeling centraal staan en die jou een idee geven wat je in je leven weer zou willen oppakken. Je moet deze doelenlijst meenemen naar de intake zodat de intaker deze in je dossier kan zetten. Samen met je behandelaar ga je vervolgens onderzoeken welke Gezondheidsdoelen in het behandelplan komen.

Intakegesprek

Om tot een goede keuze te komen voor de best passende behandelmodule krijg je een intakegesprek. Zo’n eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. Soms is er een aanvullend gesprek of een psychologisch onderzoek nodig om een duidelijke diagnose te stellen. Dit onderzoek bestaat meestal uit vragenlijsten invullen. In een enkel geval krijg je het advies om ook lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek te ondergaan.

Wat moet je meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs
  • zorgpas of kopie zorgpolis
  • actueel medicatieoverzicht (bij je apotheek op te vragen)

Naastbetrokkenen

We vragen onze cliënten altijd uitdrukkelijk om hun partner, familielid of vriend(in) te betrekken bij (een deel van) hun behandeling. Dit kan desgewenst al vanaf de intake en bij voorkeur bij het eerste of tweede behandelgesprek.
Bij deze eerste afspraken kan het de behandelaar helpen om iemand in jouw directe omgeving te vragen hoe hij/zij het probleem ziet. Vaak kunnen mensen in je directe omgeving je verhaal aanvullen of met toelichting en voorbeelden verduidelijken. Of misschien heeft degene die je meebrengt vragen over je klachten die je zelf niet goed kunt beantwoorden. De behandelaar kan uitleg geven bij de diagnose en vertellen hoe mensen in de directe omgeving het beste om kunnen gaan met je klachten. Later in de behandeling, bijvoorbeeld bij de evaluatie, kan deze persoon met jouw toestemming nog een keer uitgenodigd worden om betrokken te blijven bij de voortgang en eventuele vragen te stellen over zijn/haar rol in de behandeling van de klachten.