Oefeningen en stapjes zetten

Oefeningen

Om beter met je klachten om te leren gaan zal je behandelaar je technieken aanbieden en deze met je oefenen. Buiten de sessies om helpt het ook om met deze oefeningen aan de slag te gaan. Soms betekent het dat je je eigen gedachten leert beïnvloeden, in andere gevallen leer je je aandacht te richten op wat jij van belang vindt en in weer andere gevallen pas je positieve zelfspraak toe. Dit is slechts een greep uit de oefeningen die je kunt leren.

Stapjes zetten richting gezondheidsdoelen

Als je met behulp van oefeningen leert hoe je met de klachten om kan gaan kun je vervolgens ook stapjes zetten in de richting van jouw doelen. Als je gemotiveerd bent om actiever te worden bij één of meer gezondheidsdoelen (zie gezondheidsdoelenformulier) is het van belang om stapjes te gaan zetten richting deze doelen. Hoe vaker je een stapje zet, hoe groter de gedragsverandering, hoe groter je zelfregie.

Je bedenkt dan een paar (één of twee) kleine, haalbare stapjes die je kunt zetten op weg naar het bereiken van de gezondheidsdoelen die je hebt genoteerd. Deze stapjes moeten binnen een paar dagen gerealiseerd kunnen worden, tussen twee sessies door. Je sluit iedere sessie af met het besluit om de komende dagen zo’n stapje in de richting van je gezondheidsdoel(en) te zetten. Je behandelaar helpt je daarbij en zal iedere volgende sessie vragen hoe het met je stapje gegaan is.

Een stapje moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat in de richting van een van je zelfgekozen doelen (zie doelenformulier).
  • Het is geen opdracht, oefening of huiswerk van je behandelaar maar een stapje voor jezelf!
  • Het gaat om het uitvoeren van het stapje en niet om het resultaat. Daar heb je vaak namelijk helemaal geen invloed op.
  • Het is te plannen tussen nu en de volgende sessie
  • Het stapje roept spanning of ongemak bij je op, omdat je er belang aan hecht én niet precies weet hoe het afloopt. Je loopt als het ware een klein risico waar je achter staat omdat je wilt veranderen.
  • Het is niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk. In het eerste geval begin je er niet aan. In het tweede geval leer je er niets van.
  • Het is SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en aan een tijdstip verbonden

Soms blijkt het toch best moeilijk een gepland stapje uit te voeren. Het helpt dan om samen met je behandelaar te onderzoeken of een ander stapje haalbaarder is. Soms komt het voor dat een gepland stapje toch vrij makkelijk blijkt. Je weet dan voor het volgende stapje dat je het jezelf iets moeilijker mag maken. Zo ontdek je vanzelf wat wel en niet haalbaar is. Dit proces van stapjes zetten is van groot belang om ook daadwerkelijk tot verandering van je gedrag te komen en daarmee je leven waardevoller te maken. Als er geen stapjes gezet worden is de kans klein dat de therapie effect heeft. Het is dan van belang om samen met je behandelaar te bespreken wat er nodig is om wel stapjes te zetten.