Psychologische modules

Binnen PuntP zijn er drie psychologische modules: Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Kortdurende Psychoanalytische Psychotherapie (KPSP).

Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarin je probeert om anders te leren denken en je anders te leren gedragen, zodat je je beter gaat voelen. Vaak sta je niet stil bij wat je denkt. Toch heeft het denken veel invloed op hoe je je voelt. Cognitieve therapie maakt je hiervan bewust en probeert je gedachten te beïnvloeden. Ook zijn we ons vaak niet bewust van wat we doen. Wat we doen is vaak geen bewuste keuze maar een automatisme. Gedragstherapie probeert je hiervan bewust te maken en je gedrag te veranderen in de gewenste richting.

De effecten van cognitieve gedragstherapie zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. Dat wil niet zeggen dat cognitieve gedragstherapie bij alle patiënten werkt. De effecten zijn per persoon verschillend. Soms kunnen ook andere psychologische behandelingen goed werken voor bepaalde problemen bij bepaalde cliënten.  Het onderzoek naar het verder verfijnen en uitbreiden van psychologische behandelmethoden voor psychische stoornissen gaat dan ook verder.

Met name bij angst en stemmingsklachten wordt cognitieve gedragstherapie veel toegepast. De richtlijnen schrijven cognitieve gedragstherapie voor als eerste keuze behandeling bij angst- en stemmingsklachten, eetstoornissen (boulimia nervosa), alcoholverslaving, impuls- en psychosomatische problemen (vermoeidheid, (hoofd)pijn, paniek, burnout).

De duur van de psychologische behandelmodules bij PuntP waarbij gebruik wordt gemaakt van cognitieve gedragstherapie is 15 sessies. De afspraken met jou en je behandelaar zullen in het begin wekelijks plaatsvinden, later een keer per twee weken. Je behandelaar zal je vragen om na iedere sessie zelf een stapje te zetten in de richting van je gezondheidsdoelen. Dit vergroot de kans op je herstel.

Zie ook www.vgct.nl

Acceptance and Commitment Therapy gaat ervan uit dat je angst erger wordt als je die probeert te onderdrukken. Je leert de angst, depressie en de emoties die daarbij komen te aanvaarden, te accepteren. Hierdoor vermindert uiteindelijk de spanning. Maar, acceptatie is niet achterover leunen. Het vraagt een actieve houding waarbij je toelaat wat je simpelweg niet kunt veranderen. Als je de hele tijd aan het vechten bent tegen je angst, kun je niet echt leven. De boodschap van deze therapie is om in hier en nu te leven, met acceptatie van je verleden, je herinneringen, je angsten en je verdriet. Door te ontdekken wat je echt belangrijk en waardevol vindt, is het mogelijk je leven zo te veranderen dat het bij jou past. Doen is daarbij belangrijker dan denken omdat in het doen de ervaring ligt die je iets nieuws kan leren en je dichterbij je eigen waarden brengt. Als je de strijd aangaat met je gedachten en gevoelens gaat dit uiteindelijk vaak ten koste van een waardevol leven. Je kunt de energie die het je kost om te vermijden beter richten op datgene wat voor het jou het leven zin geeft en aantrekkelijk maakt. ACT streeft ernaar om je beter met tegenslagen om te leren gaan.

Binnen de ACT wordt veel gewerkt met metaforen. Bij een metafoor worden woorden in een figuurlijke betekenis gebruikt om een vergelijking te trekken. Daarnaast zijn er veel oefeningen waarin je leert je aandacht te richten.

De effecten van ACT zijn sterker als je klachten al wat langer bestaan en als klachten bij eerdere behandelingen onvoldoende zijn opgeknapt. Maar ACT kan ook meteen worden ingezet als het beter aansluit bij jouw voorkeur. Vaak wordt ACT toegepast bij chronische pijnklachten en andere langerdurende lichamelijke klachten. Het is verder in onderzoek bewezen dat ACT werkt bij angst, depressie, paniek, negatief denken en een negatief zelfbeeld.

De behandelduur van ACT bestaat uit 15 sessies. De afspraken met jou en je behandelaar zullen in het begin wekelijks plaatsvinden, later een keer per twee weken. Je behandelaar zal je vragen om na iedere sessie zelf een stapje te zetten in de richting van je gezondheidsdoelen. Dit vergroot de kans op herstel.

Meer weten?

  • Zie de website van de Belgisch/Nederlandse ACT vereniging: acbsbene.com
  • Zie ook de website how2act.nl
  • Of lees het boek: Uit je hoofd in je leven – Steven C. Hayes

Kortdurende Psychodynamische Steungevende Psychotherapie is een therapievorm die draait om de relatie die je hebt met anderen maar ook met jezelf. De klachten die je ervaart zijn volgens deze therapievorm een gevolg van hoe je met de huidige omstandigheden, anderen en jezelf omgaat.  Ook andere mensen die in het verleden van invloed zijn geweest in je leven kunnen in deze therapievorm een betekenisvolle rol spelen. Je behandelaar zal daarom in de gesprekken ook aandacht geven aan het effect die mensen uit het verleden hebben op de keuzes die je maakt in het heden. Gevoelens van onderdrukte boosheid, schuld, verdriet en angst spelen hierbij een centrale rol.

De effecten van KPSP zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. KPSP is een richtlijnbehandeling bij depressieve klachten waarbij de problemen ook teruggeleid kunnen worden naar dieperliggende persoonlijke oorzaken.

De behandelduur van KPSP bestaat uit 15 sessies. In het geval dat persoonlijkheidsproblemen ervoor zorgen dat je angst- en stemmingsklachten na behandeling nog bestaan wordt de KPSP-behandeling verlengd met 15 tot 25 sessies.