Uitwisseling cliëntgegevens

Uitwisseling informatie: voor gerichte hulp

Je bent in behandeling bij een of meerdere onderdelen van Arkin*. Bij Arkin werken behandelaren die geprotocolleerd werken en deskundig zijn op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg.

Vanaf het moment dat je een afspraak hebt gemaakt bij PuntP, ben je bij ons geregistreerd als cliënt. Er wordt dan een persoonlijk dossier aangemaakt. Informatie uit het dossier gaat niet zonder je toestemming naar andere instellingen of personen. Je medische gegevens worden bewaard in een elektronisch medisch dossier. Dat gebeurt op een zorgvuldige manier, die voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van dossiervorming en geheimhoudingsplicht (volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Bij Arkin vinden wij het belangrijk om je zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. Je herstel komt bij ons op de eerste plaats. Daarom hechten onze behandelaren veel belang aan collegiale samenwerking en aan het overleg met collegabehandelaren bij overige onderdelen van Arkin, als dat nodig is. Dat doen ze om je nog beter en gerichter te kunnen helpen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Soms is het wenselijk dat je behandelaar medische informatie uit je dossier deelt met zijn collega. Nogmaals: alleen als het nodig is en alleen als het bijdraagt aan een passende oplossing voor je. Uiteraard zal dat altijd met je besproken worden omdat we ook willen staan voor een transparante manier van werken. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je behandelaar.

* De volgende zorginstellingen zijn onderdeel van Arkin: Arkin Jeugd & Gezin, Arkin Ouderen, PuntP, Jellinek, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Sinai Centrum, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam & Inforsa.