Naastbetrokkenen

Wat kan ik als naaste doen als ik niet tevreden ben over de behandeling?

Er zijn diverse stappen die je kunt ondernemen wanneer je ontevreden bent over de behandeling van een naastbetrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek je zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden.
  • Schrijf eventueel van te voren voor jezelf op wat je wil bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat je wilt bereiken en welke ondersteuning je daarbij wil, dan alleen te zeggen wat je niet goed vindt gaan.

Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kun je een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.

Wanneer je niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, je ondersteunen en eventueel bemiddelen.

Ik leef samen met iemand die psychische problemen heeft, kan ik zelf ook hulp krijgen?

Ja zeker! Als je samen leeft met iemand die psychische problemen heeft, dan kun je zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De afdeling Preventie van ArkinBasisGGz biedt dan verschillende mogelijkheden. Van een eenmalig preventief adviesgesprek tot deelnemen aan een cursus.

Iemand in mijn omgeving gedraagt zich vreemd, wat kan ik doen?

Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer zo nodig en zo mogelijk diegene om hulp te zoeken. Ga eventueel samen bij de huisarts langs.

In Amsterdam is in iedere wijk een meldpunt zorg en overlast. Hierin werken de GGZ en verslavingszorginstellingen, de politie, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en energiebedrijven samen om oplossingen te zoeken voor mensen die overlast veroorzaken of zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp willen zoeken.

Mag ik iemand meenemen naar een afspraak?

We adviseren je iemand die je goed kent mee te nemen naar je eerste afspraak, als je dit ook prettig vindt. Bij de eerste afspraak kan het de hulpverlener helpen om iemand in je directe omgeving te vragen hoe hij/zij het probleem ziet. Vaak kunnen mensen in je directe omgeving je verhaal aanvullen of met toelichting en voorbeelden verduidelijken. Of misschien heeft degene die je meebrengt vragen over uw klachten die je zelf niet goed kunt beantwoorden.

De hulpverlener kan uitleg geven bij de diagnose en vertellen hoe mensen in de directe omgeving het beste om kunnen gaan met de klachten. Later in de behandeling kan deze persoon met jouw toestemming nog een keer uitgenodigd worden om betrokken te blijven bij de voortgang en eventuele vragen te stellen over zijn/haar rol in de behandeling van de klachten.