Deel jouw ervaring

PuntP ziet de mens achter de stoornis
Stap voor stap je gezondheidsdoelen bereiken

Afspraak maken

Aanmelden
  • Snel hulp
  • Vraaggericht
  • Persoonlijk
Nieuws coronavirus

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Binnen PuntP geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Hieronder vind je de belangrijkste punten uit dit reglement:

Persoonsgegevens

Wanneer je als cliënt wordt ingeschreven bij PuntP maken wij een dossier aan. Het dossier bevat persoonsgegevens, je behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling.

Privacy van je gegevens

De bescherming van je persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wanneer wij je vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, vragen wij hiervoor apart toestemming.

Bewaartermijn

Je dossier wordt niet langer bewaard dan nodig. De algemene wettelijke bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal vijftien jaar.

Beveiliging

PuntP draagt er zorg voor dat je gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

 

Uitwisseling informatie

Bij PuntP vinden wij het belangrijk om je zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. Je herstel komt bij ons op de eerste plaats. Daarom hechten onze behandelaren veel belang aan collegiale samenwerking en aan het overleg met collega behandelaren bij overige onderdelen van Arkin, als dat nodig is. Dat doen ze om je nog beter en gerichter te kunnen helpen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Soms is het wenselijk dat je behandelaar medische informatie uit je dossier deelt met zijn collega. Nogmaals: alleen als het nodig is en alleen als het bijdraagt aan een passende oplossing voor jou. Uiteraard zal dat altijd met je besproken worden omdat we ook willen staan voor een transparante manier van werken. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je behandelaar.

Je dossier inzien

Je hebt het recht (vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO) om een afschrift te krijgen van je dossier of een deel daarvan. Als een cliënt om een afschrift verzoekt, moet dit door de hulpverlener in beginsel altijd worden verstrekt. Dit geldt alleen niet als de verstrekking van een afschrift de privacy van een ander in gevaar zou brengen.

Bovenstaande informatie is slechts samenvattend en beschrijft alleen de meest algemeen geldende rechten en plichten. Vanwege de omvang worden niet alle uitzonderingen en situaties behandeld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

PuntP helpt je verder
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 PuntP - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin