Wat kan ik als naaste doen als ik niet tevreden ben over de behandeling?

Er zijn diverse stappen die je kunt ondernemen wanneer je ontevreden bent over de behandeling van een naastbetrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek je zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden.
  • Schrijf eventueel van te voren voor jezelf op wat je wil bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat je wilt bereiken en welke ondersteuning je daarbij wil, dan alleen te zeggen wat je niet goed vindt gaan.

Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kun je een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.

Wanneer je niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, je ondersteunen en eventueel bemiddelen.