Iemand in mijn omgeving gedraagt zich vreemd, wat kan ik doen?

Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer zo nodig en zo mogelijk diegene om hulp te zoeken. Ga eventueel samen bij de huisarts langs.

In Amsterdam is in iedere wijk een meldpunt zorg en overlast. Hierin werken de GGZ en verslavingszorginstellingen, de politie, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en energiebedrijven samen om oplossingen te zoeken voor mensen die overlast veroorzaken of zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp willen zoeken.