Aanvullende modules

Lichttherapie bij seizoensgebonden depressieve klachten

Als je depressieve klachten in verband staan met de wisseling van het seizoen kun je gedurende één of meer weken lichttherapie krijgen. Je wordt 5 dagen in de week ’s ochtends vroeg 20 minuten voor een lamp geplaatst. Deze vorm van therapie wordt ieder jaar aangeboden van oktober tot februari.

Life Chart bij bipolaire stoornis

Bij het stellen van de diagnose bipolaire stoornis is het van belang om terug te kijken op periodes waarin je stemming wisselde tussen depressief en manisch (eufoor) en om je stemmingswisselingen vanaf nu goed bij te gaan houden. Hierdoor kan je psychiater de diagnostiek goed uitvoeren. Met name bij de bipolaire stoornis wordt deze methode toegepast. De Life Chart is een boekje waarin je je stemmingen goed kunt registreren.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) bij traumatische klachten

Deze behandeling wordt met name toegepast als je angst- en depressieve klachten samengaan met traumatische klachten. Bij deze vorm van behandeling zal de behandelaar je vragen aan de traumatische gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Het verwerken vindt plaats door je af te leiden terwijl traumatische beelden en associaties worden opgeroepen. In veel gevallen word je afgeleid door de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Deze behandeling wordt toegepast om een behandeling gericht op depressieve klachten af te sluiten. De mindfulness-oefeningen in combinatie met cognitieve oefeningen helpen terugval van depressieve klachten te voorkomen. Deze behandeling vindt plaats in een groep.